بایگانی‌ها استانداردهای انجمن بتن آمریکا ACI

استانداردهای انجمن بتن آمریکا ACI

ACI 351.3R-18

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ACI 351.3R-18  عنوان: Report on Foundations for Dynamic Equipment…

ACI 315R-18

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ACI 315R-18 عنوان: Guide to Presenting Reinforcing Steel Design…

ACI SP-329

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ACI SP-329 عنوان: Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in…