بایگانی‌ها اخبار سایت های خبری

اخبار سایت های خبری

عمر ماه

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس براساس یک نظریه جدید عمر ماه ۴.۵۱ میلیارد سال تخمین زده می شود. دهه های متمادی…