بایگانی‌ها منابع علوم انسانی

منابع علوم انسانی

تحقیق و مقاله نویسی

جزوه درسی،تحقیق و مقاله نویسی، دکتر سعید روحانی ، در دانشگاه علامه طباطبایی، را می توانید از لینک زیر دانلود…

مدل های مدیریت دانش

جزوه درسی، فصل سوم،  مدل های مدیریت دانش، دکتر تقوی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، را می توانید از لینک…

مدیریت دانش

فصل دوم، مدیریت دانش، دکتر تقوی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.…