بایگانی‌ها مدیریت

مدیریت

رفتار سازمانی رابینز

پایگاه جامع علوم اطلاعات: خلاصه مطالب کتاب رفتار سازمانی استیفن پی.رابینز را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.…

رفتار دکتر رضائیان

پایگاه جامع علوم اطلاعات: جزوه آموزشی مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان  را می توانید از لینک زیر دریافت…

تحلیل رفتار سازمانی

پایگاه  جامع علوم اطلاعات: کتاب تحلیل رفتار سازمانی ، رویکرد انتقادی، تالیف دکتر سید علی اکبر احمدی(دانشیار دانشگاه…

پنجمین فرمان

پایگاه جامع علوم اطلاعات: خلاصه کتاب پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده، نویسنده: پیتر سنگه مترجمان: حافظ کمال…

فرهنگ و سازمان ها

پایگاه جامع علوم اطلاعات: کتاب فرهنگ و سازمان ها، برنامه ریزی ذهن نویسنده: گرت هافستده مترجمان: دکتر علی اکبر…

رقص تغییر

پایگاه جامع علوم اطلاعات: خلاصه کتاب رقص تغییر را می توانید از لینک دانلود نمایید. لینک دانلود: رقص تغییر