کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

پایگاه جامع علوم اطلاعات: کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

 

زمان: ۵ و ۶ اسفند ماه ۱۳۹۳ – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

با ارائه گواهینامه معتبر از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
www.ISconference.ir
تلفن های دبیرخانه کنفرانس: ۸۸۲۲۰۷۱۹ – ۲۲۸۷۴۴۹۱ – ۲۲۸۷۴۴۹۲
کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی-پایگاه جامع علوم اطلاعات
کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی-پایگاه جامع علوم اطلاعات

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.