کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت‎

پایگاه جامع علوم اطلاعات: کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت‎

کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت‎-پایگاه جامع علوم اطلاعات
کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت‎
دبیرخانه کنفرانس تکنیک های مدیریت

تلفن دبیرخانه:۶-۸۸۵۵۶۴۹۲
فکس دبیرخانه:۸۸۷۱۹۹۶۰
info@Managementtools.ir:ایمیل
WWW.MANAGEMENTTOOLS.IR

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.