کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی‎

پایگاه جامع علوم اطلاعات: کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی‎

کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی-پایگاه جامع علوم اطلاعات
کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی-پایگاه جامع علوم اطلاعات

 

دبیرخانه کنفرانس تحقیقات بازاریابی
تلفن دبیرخانه:۶-۸۸۵۵۶۴۹۲
فکس دبیرخانه:۸۸۷۱۹۹۶۰
info@mktrconf.com:ایمیل کنفرانس

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.