راه اندازی دوره بهورزی و خدمات پزشکی دارویاری در علمی کاربردی


به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلي برزويي – معاون آموزشي دانشگاه علمی کاربردی با اعلام اين خبر، افزود: این دوره با توجه به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور در حوزه سلامت و با درخواست و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان، تدوین و به تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی رسید.


برزويي گفت: از جمله قابليت ها و توانمندي هاي دانش آموختگان اين دوره مي توان به توانایی مراقبت از گروه های هدف سلامت (کودکان، مادران باردار، میانسالان و سالمندان) بر اساس پروتکل های اجرایی وزارت بهداشت، جلب مشارکت جامعه در امور بهداشتی مربوط به روستا، ارائه مراقبت های تغذیه‌ای به گروه های هدف (مادر و کودک)در خانه بهداشت، گزارش اختلال رشد و سوء تغذیه در مادر و کودک و ارجاع به موقع وی به سطوح بالاتر در صورت لزوم، انجام امورات مربوط به بهسازی محیط بر اساس پروتکل های اجرایی وزارت بهداشت، انجام امورات مربوط به پیشگیری از بیماریهای واگیر بر اساس پروتکل های اجرایی وزارت بهداشت، انجام امورات مربوط به پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر بر اساس پروتکل های اجرایی وزارت بهداشت اشاره کرد.


به گفته معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی، برخی از دروس تخصصی این دوره شامل بهداشت محيط و حرفه اي، معاینات فیزیکی و پرستاری از بیمار، بيماريهاي واگير، ايمن سازي و بيماري هاي قابل پيشگيري بوسيله واكسن، بيماريهاي غير واگير، مراقبت اطفال، مراقبت مادران، مراقبت‌ ادغام‌ يافته سلامت سالمندان و میانسالان، پرونده سلامت الکترونیک، ارتقاء کيفيت خدمات در خانه های بهداشت است که در کنار سایر دروس به همراه 512 ساعت آموزش در محیط، دانش آموختگان توانایی احراز شغل بهورز را خواهند داشت.


همچنین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی مشخصات کلی، سرفصل و محتوای برنامه درسی دوره کاردانی حرفه ای خدمات پزشکی- دارویاری را تصویب کرد. 


برزويي در این باره، گفت: این دوره با توجه به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور در حوزه خدمات دارویی و سلامت و با درخواست و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان، تدوین و به تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی رسید.


وی ادامه داد: از جمله قابليت ها و توانمندي هاي دانش آموختگان اين دوره مي توان به توانایی توانایی استفاده از نرم افزار پرونده سلامت الکترونیک، سازماندهی و اداره کردن مرکز ارائه دهنده خدمات دارویی، انجام نسخه پیچی بر اساس استانداردهای سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت، انجام عملیات صندوق داری بر اساس استانداردهای سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت و انجام عملیات انبار داری بر اساس استانداردهای موجود اشاره کرد.


به گفته معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی، برخی از دروس تخصصی این دوره شامل نرم افزار خدمات دارویی، شناخت قوانین و ساختار نظام دارویی، شناخت قوانین و مقررات شرکت های دارویی، خدمات داروخانه، بيمه و تعرفه خدمات بهداشتي و درماني، اصول سیستم های انبارداری است که در کنار سایر دروس به همراه 512 ساعت آموزش در محیط، دانش آموختگان توانایی احراز شغل متصدی امور دارویی را خواهند داشت.


 


 

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:مهر-حوزه و دانشگاه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*