نتوانسته ایم نسل چهارم را در فضای تاریخ انقلاب اسلامی قرار دهیم/ امیدوارم دینم را به انقلاب ادا کنم


به گزارش خبرنگار مهر، مجموع کتابهای 15 جلدی “آن روزها” که روایتی است مستند درباره ایام انقلاب اسلامی ایران عصر امروز دوشنبه 13 آبان طی مراسمی با حضور سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموع فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی سرچشمه در تهران رونمایی شد.


سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد در سخنانی در این برنامه گفت: درباره تاریخ و هویت انقلاب اسلامی کارهایی صورت گرفته که شاید در یک تقسیم بندی تاریخی بشود آنها را در سه دسته تقسیم کرد؛ بعضی از کارها علمی و آکادمیک بوده و بیشتر وجه پژوهشی داشته است در این کتابها عمدتا نگاهی پژوهش محورانه مسلط است.


وی درباره دسته دوم هم گفت: کارهایی که در این خصوص انجام شده عمدتا با هدف اطلاع رسانی و اسنادی صورت گرفته است این کارها هم توانسته است اسناد تاریخ انقلاب را همانند یک پازل به هم وصل کند.


معاون فرهنگی وزارت ارشاد ادامه داد: به نظر می رسد در دو بخش یاد شده طی سی و چند سال گذشته کارهای نسبتا خوبی انجام شده و رو به افزایش است هر چند به این معنا نیست که آنچه اتفاق افتاده پایان راه است اما دسته دیگری از کارها هستند که به نظر می رسد هنوز فاصله زیادی با تحقق کامل آنها داریم و این کارهایی است که در حوزه فرهنگ سازی قابل انجام است.


صالحی سپس گفت: اینکه مخاطب ما به نحوی در فضای کاری که در عرصه انقلاب صورت می گیرد، قرار بگیرد و به آن احساس همزادپنداری کند و بتواند خودش را در فضای آن قرار دهد، کاری است که کمتر مورد توجه بوده است. اینکه او بتواند نسبتی بین خود و آن حادثه ایجاد و احساس کند چیزی در گذشته و مربوط به گذشته اتفاق افتاده است و لزوما یک مساله تاریخی نیست، این همان چیزی است که باید به آن پرداخته شود.


صالحی اضافه کرد: باید این تلقی به مخاطب ما دست دهد که این مساله مربوط به زندگی روزمره است و آنچه او به آن نیاز دارد، درگیر است گرچه مساله راجع به گذشته است اما در گذشته نمانده و یک پرونده مختومه نیست.


معاون فرهنگی وزیر ارشاد تاکید کرد: مسائلی که امروز در ارتباط با پیوند میان مخاطبان و آنچه درباره انقلاب اسلامی نوشته شده، به خاطر این است که کارهایی که انجام شده نتوانسته است به انقلاب اسلامی و تاریخ آن به عنوان یک فرهنگ مستمر نگاه کند. اگر این نگرش درست باشد یا تا حدی درست باشد، نیازمند این است که ما بدانیم که چرا آنچه در حوزه ادبیات مکتوب در زمینه انقلاب اسلامی است بجز در فکر علمی و دانشگاهی اتفاق افتاده، نتوانسته است فرهنگ سازی کند؟


معاون وزیر ارشاد همچنین به سرمایه گذاری هایی که توسط بخشهای مختلف دولتی، خصوصی و مردمی برای تدوین مجموعه هایی درباره انقلاب اسلامی در گذشته انجام شده است، اشاره کرد و یادآور شد: طبیعتا علاقه های فراوانی وجود داشته که این حوزه مورد توجه باشد همچنین امکاناتی چه در بخشهای دولتی و چه در بخش خصوصی به این کار اختصاص یافته است اما آنچه باعث شده ما هنوز در عین اینکه حرکتهای رو به جلو داریم، نتوانسته ایم نسل چهارم انقلاب اسلامی را در فضای تاریخ انقلاب قرار دهیم طوری که آنها بتوانند با آن زیست کنند، این همان مساله ای است که باید روی آن تامل کنیم.


صالحی لزوم آسیب شناسی این جریان را یادآور شد و این پرسش را مطرح کرد: چرا ما احساس می کنیم نسل سوم و چهارم آن طوری که باید و شاید با تاریخ انقلاب الفت فرهنگی ندارند. واقعیت این است که ما به بحث کتاب به عنوان یک رسانه توجه نکرده ایم تاریخ ورود کتاب به کشور ما و الفتی که با مجموعه ها پیدا کرده نشان دهنده این است که کتاب در ادبیات رسانه کمتر تعریف شده است و این کالای فرهنگی بیشتر با نگاه آموزش و دانشی تعریف شده است نه رسانه ای.


وی یادآور شد: کتاب یک ابزار رسانه ای است و همانطور که در رسانه ها تیتر، ادبیات و طرح گرافیکی مهم است، باید در حوزه فرهنگی هم کتاب به عنوان یک رسانه مورد توجه قرار گیرد.


معاون فرهنگی وزیر ارشاد با بیان اینکه ما از سهم فرهنگ سازی کتاب کم گذاشته ایم یادآور شد: اگر بخواهیم رسانه را با عنصر تاثیرگذاری آن به عنوان رسانه ای آن ببینیم باید مولفه های رسانه را حفظ کنیم. کتاب هم در رسانه های مکتوب باید مولفه های رسانه ای خود را حفظ کند و شاید آن طور که باید و شاید کتاب، خصوصیات رسانه ای خود را حفظ نکرده است.


معاون وزیر ارشاد همچنین بر لزوم توجه به شیوه های جدید در تشویق مخاطبان نوپا به مطالعه تاکید کرد و گفت: حوزه فرهنگ سازی باید از ادبیات ایدئولوژیک، یک سویه، امرانه و باید و نبایدی فاصله بگیرد. نسل جدید نسلی است که از پذیرش تکلیف و باید و نباید و صحبتهای یک سویه گریز دارد.


وی اضافه کرد: فرهنگ سازی نسل جدید نوع خودش را دارد و باید در بخشی از آن که در فضای کتابهای انقلاب دیده می شود، این موضوع لحاظ شود.


معاون وزیر ارشاد همچنین گفت: نکته مهم دیگر انتخاب سوژه ها و برش ها است فرهنگ سازی درباره گذشته وقتی اتفاق می افتد که با مساله امروز پیوند بخورد شما کتاب داستان راستان شهید مطهری را ببینید که چگونه تک داستانهایی جدا از هم با یک گزینش ماهرانه به سوالهای مخاطب امروزی پیوند خورده اند. در حوزه فرهنگ سازی برای انقلاب اسلامی هم باید توجه کنیم سوژه هایی که انتخاب می شوند با مسائل جامعه امروز مطابقت داشته باشند.


صالحی گفت: همچنین در حوزه فرهنگ سازی باید از حضور مستقیم بخش های دولتی کم کنیم و در عوض بخش های خصوصی را فعالتر کنیم تجربه انقلابهایی مثل انقلاب اکتبر روسیه نشان داده که فرهنگ سازیهای حکومتی کم برش هستند.


صالحی همچنین گفت: ما باید فرهنگ را در بدنه جامعه گسترش دهیم و به مردم میدان و مجال دهیم.


معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین مجموعه کتاب 15 جلدی “آن روزها” که روایتی است مستند از ایام انقلاب اسلامی را مجموعه ای مفید خواند و گفت: در این مجموعه ما شاهد این هستیم که به کتاب به عنوان رسانه توجه شده است این حرکت خوب را باید به فال نیک گرفت و امیدوارم معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد دینی را که به انقلاب اسلامی دارد بتواند به خوبی ادا کند.


در این برنامه همچنین مهران عباسی دبیر مجموعه 15 جلدی “آن روزها” در سخنانی با اشاره به روند تولید این پروژه گفت: مجموعه کتاب “آن روزها” شهریور 1387 در قالب طرحی سی جلدی پیرامون اشخاص وقایع و اماکن مرتبط با انقلاب اسلامی به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ارائه شد آذر ماه همان سال گفتند این طرح به تصویب شورای سیاست گذاری جشن های سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رسیده است.


وی ادامه داد: ما این مجموعه را بر مبنای تجربه تولید مجموعه هایی مانند یادگاران و روزگاران در موسسه روایت فتح انجام دادیم مصوب شدن این طرح در شورای مذکور انگیزه بیشتری برای ما نبود چرا که سال 88 و سال 89 خبرهایی درباره رونمایی این مجموعه در آینده نزدیک منتشر می شد که ما خودمان که در جریان کار بودیم، اینها را به شوخی می گرفتیم.


دبیر مجموعه “آن روزها” اضافه کرد: در هر حال بنیاد ادبیات داستانی به صورت اتفاقی و بر اثر یک پیشنهاد بدون پشتوانه و با یک حمایت برادرانه به ما کمک کردند که این کار را انجام دهیم. این مساله یک موتور محرکه جدید برای ادامه پروژه بود. خوشبختانه در سال 91 هم انتشارات کتاب “قاف” متولد شد و حمایت وزارت ارشاد هم سال 92 اتفاق افتاد؛ زمانی که ما 4 سال کار مشترکمان را برای این مجموعه شروع کرده بودیم در هر حال همه این مسائل باعث شد که این 15 جلد منتشر شود. عباسی با بیان اینکه تولید محتوای 15 جلد دیگر این مجموعه انجام شده است ابراز امیدواری کرد این کتابها در آینده ای نه چندان دور منتشر شود.


دبیر مجموعه “آن روزها” این پروژه 15 جلدی را به مردم تقدیم کرد.


در این برنامه همچنین محمد حسنی مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان نیز در سخنانی گفت: آقای عباسی (دبیر مجموعه آن روزها) از این مجموعه مهمتر است؛ سال 90 که من تازه به بنیاد ادبیات داستانی آمده بودم این سوال برایم مطرح شد که چرا کاری که مجموعه جوان و با انگیزه و کاردان با پختگی انجام می دهد، به جایی نمی رسد و دست آنها به جایی بند نیست و چرا کرم داران عالم را به درم نیست و درم داران عالم را کرم نیست؟


وی افزود: گاهی استعدادها با امکانات و پشتیبانی در یک جا جمع نمی شود من مجموعه های زیادی را می شناسم که علیرغم کارهای بسیار بزرگی که انجام می دهند حمایتی نمی شود. در شرایط کنونی این امید و انتظار از دولت جدید هست که با رویکردی متفاوت تر به این مجموعه ها نگاه کند.


حسنی گفت: برخی کارهای نمایشی و شبه نمادین که نهایتا به کنش فرهنگی و اجتماعی بدل نمی شود گهگاه مورد حمایت قرار می گیرند ما اگر اینها را فاکتور بگیریم آن وقت است که به فعالیت فرهنگی مناسب در شرایط اقتصاد مقاومتی می رسیم.


مدیرعامل ادبیات داستانی ایرانیان دستاورد انقلاب اسلامی را در دستاوردی از جنس انسانها دانست و گفت: متاسفانه بعضی از دوستان آنقدر سختگیری می کنند که از نویسندگان انقلاب اسلامی هم چند تا بیشتر باقی نمی ماند من نمی دانم بعضی ها چکار باید بکنند که نویسنده انقلاب محسوب شوند اگر کسی خودش از قطار انقلاب پیاده نمی شود ما نباید او را به زور پیاد کنیم.


وی در عین حال تاکید کرد: البته نباید در این عرصه خیلی بی مبالات باشیم و بعضی مسائل را الکی توجیه کنیم.


در این جلسه همچنین محمدرضا به عنوان میزبان برنامه رونمایی از مجموعه 15 جلدی “آنروزها” گفت: ما از جریانی که بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان راه انداخته است تقدیر و حمایت می کنیم و خوشحالیم که توانستیم به بهانه رونمایی از این مجموعه میزبان دوستان باشیم. امیدوارم این کتابها به سرعت به چابهای بعدی برسد.


در این جلسه همچنین اسدالله بادامچیان عضو حزب موتلفه اسلامی در سخنانی انقلاب اسلامی را یک نه یک انقلاب خشن بلکه یک انقلاب فرهنگی توصیف کرد و که رهبر اولیه آن یک مرجع تقلید اندیشمند و دانشمند و رهبر کنونی آن یک اندیشمند بزرگ فرهنگی است.


در پایان این برنامه و با حضور معاون فرهنگی وزیر ارشاد از مجموعه کتاب 15 جلدی “آن روزها” رونمایی و از برخی مولفان آنها تقدیر شد.

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:مهر-فرهنگ و ادب

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*