Surface cracking mechanism of continuously cast lovv carbon lovv alloy steel slabs

Code=R-8

عنوان : مروری بر مکانیزم ترک سطحی ریخته گری پیوسته از شمش های فولادی کم کربن

این مقاله مروری بر درک مکانیزم ترک خوردن سطحی شمشهای فولادی کم کربن که تحت شرایط ریخته گری پیوسته و فرآیند نورد مستقیم تولید می شوند، است. رخ دادن ترک گرم می تواند مربوط به رفتار رسوبات نیترید و کاربیدی باشد. علاوه بر رسوبات مرزدانه ای آستنیتی، آلوتروموفی فریت یا رسوبات مناطق سریع سرد شده نقش مهمی در شکست داکتیل مرزدانه ای دارند. همچنین مشاهده شد که کربن در محدوده 0.1 تا 0.15 درصد وزنی موجب رشد دانه های گاما در حین انجماد در قالب می شود.

ناشر : Materials Science and Technology

لینک: http://www.ingentaconnect.com/content/maney/mst/1990/00000006/00000009/art00001

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.