ردیابی حیات در جهان با روشی هزاربرابر دقیق تر

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس:

ناسا قصد دارد با انجام آزمایشی که هزار برابر دقیق تر از روش های کنونی است، احتمال حیات در سیاره های دیگر را بررسی کند. هم ا کنون این آزمایش برای تحلیل از آمینو آسیدها (یکی از ماده های اصلی حیات در زمین) استفاده می شود.

با استفاده از این روش می توان آمینواسیدها را در غلظت های کم و حتی در نمونه های بسیار شور یافت.

 یکی از مهمترین مزیت های روش جدید استفاده از الکتروفورزمویین است. این روش بسیار ساده و شامل ترکیب نمونه مایع با یک معرف مایع است. پس از آن در شرایطی خاص تحلیل های آزمایشگاهی انجام می شود.

پیتر ویلیی از ناسا که این تحقیق را انجام داده، می گوید: بهترین راه برای ردیابی حیات استفاده از تحلیل های مایع محور مانند نمونه ای است که در اقیانوس ها انجام می شود.

این روش از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی کشف شده و  اما نخستین مرتبه است که برای بررسی وجود حیات در خارج اقیانوس ها استفاده می شود.

منبع: خبرگزاری مهر

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.