خطرات آمونیاک

پایگاه جامع علوم اطلاعات : خطرات آمونیاک 

        آمونیاک از جمله موادی است که در صنایع پتروشیمی به میزان زیاد تولید می شود. این ماده هم دارای خاصیت اشتعال پذیری است و هم سمی می باشد. البته در مقایسه با سایر مواد با اشتعال پذیری بالا، آمونیاک قدرت اشتعال پذیری زیادی ندارد و بیشتر خطر آن ناشی از سمی بودن آن است. آمونیاک یک گاز و یا مایع بیرنگ است که دارای بوی تند می باشد و به این ترتیب محدودهای گسترده برای هشدار در مورد حضور خود، فراهم می آورد. آستانه حس کردن بوی آن در حدود ۲ تا ۵ پی پی ام می باشد. آمونیاک یک ماده بسیار تحریک کننده و خورنده می باشد. قرار گرفتن در معرض این گاز باعث تحریک شدن و احساس سوزش می شود. مخصوصاً اگر پوست مرطوب باشد، ممکن است تاول زدگی بوجود آید. استنشاق آمونیاک باعث تحریک مخاط بینی و ابتدای حلق می شود که ممکن است به دنبال آن سرفه کردن، التهاب حنجره و برونشیت را در پی داشــته باشد. استنشاقات بسیار غلــیظ آمونیاک بر تمامی دســتگاه تنفسی انسان اثر گذاشته و صدمات سختی بر غشا مخاطی و بافت ریه وارد آورده و نتایج مرگباری را به دنبال دارد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.